Komín a správný tah

Neuvádíme zde žádné měrné jednotky, ani naměřené hodnoty v číslech, které považujeme za příliš odborný a nezáživný dialog, který má být veden v linii projektant - kominík - kamnář. Smyslem článku má být shrnutí praktických poznatků pro běžného uživatele krbových kamen a krbů.

Tahová schopnost komína - funkce krbových kamen

V následujících řádcích se pokusíme popsat úzké souvislosti správné funkce komína na výkon, spotřebu a správné čisté spalování dřeva v krbových kamnech a krbových vložkách, které jsou obecně známé, ale často podceňované.

Komín je motorem krbových kamen -

často zmiňované heslo  má své hluboké a logické opodstatnění. Samotný komín musí mít svůj vlastní tah, kterým způsobuje cirkulaci vzduchu směrem z místnosti vzhůru do volného prostoru. Malý tah je katastrofou pro funkčnost krbových kamen a ani příliš velký tah nepřispívá ke správnému hoření. Malý tah komína způsobuje zpomalené, přidušené a špinavé hoření v krbových kamnech, jehož hlavním negativním výsledkem je nízká teplota uvnitř spalovací komory, nižší teplota prohřívaného vzduchu sloužícího pro ochranu a tvorbu ochranné teplovzdušné clony skla krbových kamen způsobující špinění skla a v neposlední řadě i sníženou teplotu spalin na kouřovém hrdle kamen a krbových vložek, což ve svém důsledku způsobuje pomalé a menší prohřívání komína, který se nedostává do provozní teploty vyrovnávající tah.

Příliš velký tah komína způsobuje naopak nadměrné hoření, velkou spotřebu dřeva, velké opotřebovávání kamen, kouřovodů i komína, a hlavně nadměrnou tahovou silou odsává spolu se spalinami i větší množství vzduchu z interiéru domu. Jediným kladem pak zůstává čisté sklo dvířek krbových kamen a vložek.

Regulačním prvkem kontinuálního tahu komína a správného hoření krbových kamen

jsou samotná krbová kamna a krbové vložky, jejich konstrukční řešení, ovládání a regulování přívodu spalovacích vzduchů. Tímto způsobem může být citlivě regulován - potlačován tah komína nebo snižována tvorba emisních škodlivin, nadměrné zakuřování, které pak méně výkonný komín nestačí odvádět. Velkým pokrokem je patentovaný regulační systém Automatika HWAM, který samostatně odměřuje a také reguluje potřebný přívod spalovacího vzduchu a tím v rámci možností ovládá i funkci komína. Podrobný popis naleznete na stránce s popisem TECHNOLOGIE HWAM.

Externí přívod vzduchu pro spalování

bývá často zmiňován ve smyslu řešení potíží při spalování. Ve zde uváděných souvislostech však je nutné zmínit, že venkovní přívod vzduchu má vliv na prostředí interiéru. To znamená přivětrávání vzduchu dveřmi a okny a odsávání vzduchu digestoří a pod. Konstrukčně tahovou schopnost komína v hlavní podstatě neovlivňuje. Hlavní důvod a prostor pro používání přívodu spalovacího vzduchu z exteriéru je podrobně popsán v našich stránkách v menu Krbová kamna pro nízkoenergetické domy.

Jak postupovat při nespokojenosti s komínem

Jedinou možností je vyhledat skutečného kominického odborníka, který je zkušeným praktikem znalým pokroku a současných trendů. Ne vždy platí běžná rada laiků. Například prodloužení komína nástavcem nemá význam u komínů delších 10 - 15m, větší průměr krátkého komína je spíše na závadu, zlepšení docílíte hladkým vnitřním povrchem komína, kdy zmenšujete třecí brzdu odtahu, ne vždy pomůže hlavice komína, jindy je na místě přemístění satelitního talíře na střeše, zmenšení koruny blízkého stromu, který dříve nevadil...

Kontakt na kominickou firmu

Vám v případě Vašeho zájmu poskytneme na telefonické nebo mailové vyžádání na základě dřívějších doporučení našich spokojených zákazníků.

Rychlý kontakt

Telefon
602 332 105

Kontaktní formulář

Formulář pro Váš dotaz.

Najdete nás také na

FACEBOOK


Křesomyslova 384 / 17B
140 00, Praha 4 – Nusle
info@hwam.cz