Ceníky a katalogy

ceník HWAM  aktuálně platný rok 2021  

ceník WIKING aktuálně platný rok 2021 

Ceny krbových kamen a dalších výrobků HWAM jsou zodpovědně vypočítávány bez rezerv a nadhodnocování pro nesmyslnou politiku slev.

V pravém sloupci jsou uvedeny prodejní ceny včetně 21% DPH. ceny v levém sloupci jsou určeny do objektů k bydlení, se sníženou 15% sazbou a obsahují částku za finální připojení krbových kamen a dopravu do 100 km vzdálenosti. Každý další kilometr je zpoplatněn 9 Kč jednosměrně, není-li dohodnuto jinak.Instalaci můžeme na místě provést do připraveného kouřového průduchu o průměru 160 mm a v případě závěsných krbových kamen na již připevněnou konzoli k zavěšení. Kouřovody jsou uvedeny v kupní smlouvě samostatně dle skutečné potřeby. Termín dodání v případě, že uvedený model nemáme skladem, je obvykle do 4 týdnů od objednávky. Platbu zboží je možno provést platebním převodem se splatností nejpozději v den expedice.

Prohlášení o shodě.

Aktuální katalogy pro krbová kamna a krbové vložky HWAMtitulka katalogu

  • Katalog HWAM Technická data - v katalogu jsou uvedena technická data a parametry celého sortimentu krbových kamen HWAM pro období 2020-2021.

Z á r u č n í  l i s t  dánského výrobce pro prodlouženou 5ti letou záruku.
Záruka pro nové produkty platí 60 měsíců od kupního data a obsahuje:
Tovární a materiálové chyby na nových výrobcích, pokud jsou zjištěny při běžném používání. Ze záruky jsou vyjmuty opotřebovatelné díly jako ohnivzdorné kameny, těsnění, bimetalová spirála, mastek, keramické kachle a rozbití skla. Jak se případně těmto škodám vyvarovat je zmíněno v rubrice "FAQ".
Obsah garance HWAM:
Záruka zajišťuje, že HWAM A/S ponese náklady na náhradní díly a jejich tovární montáž. V případě nutnosti dodání produktu k opravě do továrny HWAM, zajišťuje toto na své náklady a nebezpečí kupující do obchodu v Praze, dále zástupce výrobce v ČR.
Po odstranění vad dodá produkt zpět zákazníkovi HWAM na své náklady
a nebezpečí. Díly, které jsou v průběhu uznané záruky vyměněny, zůstávají ve vlastnictví hwam. Opravy uskutečněné v záruční době nemění nic na délce trvání záruky.
HWAM záruka nezahrnuje:
Opotřebování nebo škody, které jsou přímým nebo nepřímým důsledkem
přetížení, které vznikly chybnou obsluhou, zneužitím výrobku, neodborným zacházením, neúměrným ošetřováním, chybnou instalací nebo připojením.
Dále záruka nezahrnuje žádné následné škody na okolním zařízení ani náklady spojené s montáží a demontáží.
Záruka zaniká:
Při potížích vzniklých zásahem jiných osob, než HWAM A/S k tomu zmocněných.
Škody při dopravě:
Viditelné škody nebo poškození povrchu produktů je nutno hlásit v průběhu 7 dnů po doručení a v každém případě před zprovozněním kamen.

Datum:

Výr.číslo:

Rychlý kontakt

Telefon
602 332 105

Kontaktní formulář

Formulář pro Váš dotaz.

Najdete nás také na

FACEBOOK


Křesomyslova 384 / 17B
Praha 4 – Nusle
140 00