Technologie krbových kamen HWAM

 Automatika

automatic.jpg, 2,28 kB

Patentovaná hwam-automatika se stará o to, aby oheň v průběhu celého cyklu hoření dostával přesně správné množství vzduchu (primární, terciární a sekundární) na správné místo. Díky tomu je dosahováno optimálního a životnímu prostředí neškodlivého spalování a zároveň maximálního využití paliva. Mnoho pokusů dokázalo, že hwam-automatika výrazně snižuje spotřebu a zároveň drasticky omezuje negativní vlivy na životní prostředí. Spustit FILM.    Trailer Automatic Hwam

_automatik-hwam-bimetal.jpg, 14,1kB

Automatika (mechanická)  je součástí všech modelů dodávaných firmou HWAM intelligent heat. Za období 20ti let, kdy firma Jakon je jedinným autorizovaným zástupcem dánské firmy HWAM intelligent heat pro ČR nebyl zaznamenán jediný důvod výměny bimetalové spirály v rámci 5ti leté firemní záruky. Přesto pro demonstraci jednoduchosti výměny dílů krbových kamen HWAM můžete spustit FILM.


Při zatápění je vzduch přiváděn přímo ke dřevu, a tím se kamna rychle rozehřejí.

Při stoupající teplotě je zapotřebí sekundárního vzduchu pro plné spálení plynů. Současně se zcela uzavírá přívod primárního vzduchu, aby bylo dosaženo plně kontrolovaného, prostředí neškodlivého spalování.

Po spálení plynů se ze dřeva stává dřevěné uhlí. Snižuje se teplota a automatika zvolna mění přívod vzduchu ze sekundárního na primární (spodní).

Dřevěné uhlí potřebuje pouze primární vzduch pro zajištění vysoké teploty. Teplota kouře je v tomto okamžiku nízká a můžeme přiložit palivo.


Konvekce

technologie-5.jpg, 11kB

HWAM krbová kamna a krbové vložky jsou konvekční kamna. To znamená, že teplo je rozdělováno přirozeným prouděním, nikoliv pouze sáláním. Zásluhou této vlastnosti je dosahováno příjemného pokojového klimatu s rovnoměrnou teplotou. Další předností je, že povrchový plášť není abnormálně horký a je možno stavět nábytek do těsné blízkosti kamen.


Čištění skla

technologie-6.jpg, 8,9kB

Živý oheň je příjemný a fascinující. Z těchto důvodu mají všechna hwam-krbová kamna skleněná dvířka, aby bylo možno vychutnat oheň ve všech fázích hoření. To samozřejmě vyžaduje stálou čistotu skla. Firma HWAM vyvinula techniku čištění skla proudícím předehřátým vzduchem,čímž je bráněno usazování sazí a zajišťován čirý vzhled. Oheň má samostatný přívod vzduchu a neodebírá tedy vzduch potřebný k čištění skla ze spalovací komory (primární, sekundární a terciární).

Výsledkem tohoto systému je průzračně čisté sklo a ničím nerušený pohled na čarovnou hru plamenů při dodržení správných principů a postupů při používání krbových kamen a krbových vložek HWAM.

Frischluftsystem - externí přívod vzduchu.

Všechna krbová kamna HWAM lze doplnit externím přisáváním vzduchu pro spalovací komoru. Tento doplněk je vhodný zejména při instalaci do domů s rekuperací vzduchu v podtlakovém režimu. U ostatních objektů a bytů není zapotřebí. Připojení je u všech modelů krbových kamen HWAM a krbových vložek HWAM o průměru 100 mm. Vývod u závěsných kamen je vzadu ve výšce dle návodu ke konkrétnímu typu kamen. U stojacích krbových kamen je přívod také zadem nebo u většiny modelů i spodem pod kamny.

Německý institut pro stavební technologie.

_dibt.jpg, 5,1kB

Některé modely krbových kamen byly testovány a splňují zvláštní požadavky na používání v nízkoenergetických domech. Tato krbová kamna jsou silně utěsněna proti obtěžování únikem kouře do místnostil Kromě obzvláště těsných dvířek jsou kamna technicky koncipována tak, aby se sama uzavírala a bránila vzduchové prostupnosti. Důležitým předpokladem pro používání rekuperační klimatizační jednotky je 100% použití externího spalovacího vzduchu přivedeného zvenku. Tento systém v kombinaci s "Autopilotem" dovoluje prostorový podtlak až do hodnoty 4 Pa. Takto "dovybavená" krbová kamna je možné objednat i pro použití v ČR a podléhají individuelnímu cenovému režimu na vyžádání.

Značka Severská labuť (Nordic swan)

eko-svanen.jpg, 3,4kB

Značka Severská labuť (Nordic swan) vznikla na popud Severské rady ministrů (rada ministrů Dánska, Finska, Norska, Islandu a Švédska). Toto logo značí, že výrobek je šetrný k životnímu prostředí. Označené výrobky a služby musejí splňovat stanovená kritéria, která jsou následně kontrolována nezávislými laboratořemi a kontroními návštěvami. HWAM dokazuje své povědomí o důležitosti péče o životní prostředí možností označení velkého množství svých výrobků touto značkou. Právě patentovaný systém "HWAM automatic" sám o sobě zabezpečuje čisté spalování šetrné k životnímu prostředí. Výrobce však dodává, že krbová kamna HWAM, která nenesou označení "severská labuť", splňují všechny normy stanovené pro statutární ochranu životního prostředí.

Podmínky pro získání "labutí" značky jsou definovány takto: krbová kamna musí splňovat mnohočetná kriteria v ohledu na znečištění životního prostředí. Například hranice 5 gramů produkce jemných prachových částic je přísnější oproti platným normám 10 gr., připadajícím na 1 kg spáleného dřeva. Krbová kamna s touto značkou musí kromě přísných hranic pro zdraví škodlivé znečištění ovzduší jemnými prachovými částicemi, CO a uhlovodíkem velmi efektivně využívat palivo. V návodu k užívání krbových kamen musí být a je popsáno správné topení. Samozřejmostí jsou i stanovené přísné požadavky na zpracovávané materiály.

Účinnost - nominální hodnoty.

Všechny výrobky firmy HWAM - tzn. krbová kamna i krbové vložky nabízené na našich stránkách splňují hodnoty účinnosti v závislosti na modelu od 78,1 do 84.6 % (průměr včetně cyklů rozhořívání i dohořívání). Uvedené maximální účinnosti dosahují krbová kamna s Autopilotem IHS a certifikací RLU-DIBt.

Autopilot IHS (Intelligent Heat System)    SmartControl Hwam

autopilot.jpg, 1,5kB

Jako jediný uvedl na trh výrobce HWAM svůj patentovaný systém elektronické regulace s ovládáním v telefonu/tabletu pro nastavení teploty, které funguje takto jednoduše: zatápíte stejně jako v ostatních kamnech, následně nastavíte v aplikaci požadovanou teplotu /výkon a aplikace SMART control Vás upozorní na nutnost přiložení. Systém sestává z čidla měření teploty a spalin, dále airboxu kontrolujícího množství spalovacího vzduchu přes tři nezávislé toky, řídící se teplotou v místnosti, teplotou v kamnech a množstvím kouřových spalin. Dálkový ovladač, resp. telefon je používán k nastavení požadované teploty v místnosti a automaticky upozorňuje na nutnost přiložení paliva dle požadavků kontrolního systému. Dále je možnost sledování průběhu hoření/spalování na grafech s hodnotami. Přednostmi IHS je minimalizace zátěže životního prostředí, ekonomická úspora - spotřeba paliva je snížena až o 50% a komfort obsluhy.

Podrobná ukázka zpracovaná ve filmovém traileru s českými titulky: 

v ukázce je zobrazena 1.generace IHS s ovladačem, který je nyní již nahrazen aplikací Smart Control v telefonu.

autopilot-ihs-cz.jpg, 11 kB

Nejaktuálnější podoba elektronického systému s názvem Smart kontrol

Rychlý kontakt

Telefon
602 332 105

Kontaktní formulář

Formulář pro Váš dotaz.

Najdete nás také na

FACEBOOK


Křesomyslova 384 / 17B
Praha 4 – Nusle
140 00