Krbová kamna pro nízkoenergetické a pasivní domy

Kombinace bydlení v nízkoenergetickém nebo pasivním domě a doplňkového topení v moderních krbových kamnech je velmi složitá technická záležitost a výběr krbových kamen není vhodné omezit pouze na parametr nízkého výkonu. Je také mnoho specializovaných prodejců krbových kamen, kteří se nezabývají přáním investora a neváhají doporučit takováto krbová kamna jako vhodná pro pasivní a nízkoenergetické domy.

Projektant - architekt - výrobce kamen - kominík

Investorovi může s výběrem vhodných krbových kamen dobře pomoci pouze úzká spolupráce s těmito čtyřmi specialisty. Právě z tohoto důvodu nezacházím příliš do  technických podrobností jednotlivých dílů skládanky, ale snažím se o obecný návod, jak vybrat nejvhodnější krbová kamna.

Moderní krbová kamna a jejich vzduchotěsnost

Tepelná ztráta, tedy únik tepla do ovzduší ovlivňuje současné hodnocení kvalitních rodinných domů. Je u nich kladen velký důraz na vzduchotěsnost, kdy pro zamezení nekontrolovatelným únikům vzduchu a tím i tepla je nutné utěsnit každou škvíru a použít neprůvzdušné materiály. Jestli-že je takto jednoduše charakterizována vlastnost nízkoenergetických domů, je samozřejmým logickým odvozením požadavek na vzduchotěsnost všech spotřebičů používaných v interiéru, které by odsáváním vzduchu vytvářely podtlak.

Rekuperace a podtlak vzduchu v rodinném domě - komín - kamna

V dobře utěsněném rodinném domě, který pouze dobrou izolací a okny brání únikům tepla, je možné používat kvalitní krbová kamna, která jsou svým výkonem úměrná danému prostředí. Tím narážím na běžný požadavek malého výkonu kamen. Samozřejmě je vhodné věnovat pozornost i technologii těsnění a regulace krbových kamen. Parametr účinnosti krbových kamen je důležité sledovat při výběru kvalitních moderních krbových kamen a v tomto běžném případě i krbových vložek, protože krátkodobému podtlaku vzduchu v interiéru lze zabránit například nastavením nižšího stupně výkonu digestoře nebo jejím vypnutím při zatápění v krbových kamnech.

Krbová kamna a krbové vložky HWAM

jsou v celém sortimentu nabídky koncipována konstrukčně tak, aby z místnosti spotřebovávala minimum vzduchu (mylně bývá uváděno kyslíku). Automatika HWAM, používaná dánským výrobcem zabraňuje nadměrnému úniku vzduchu komínem a krbová kamna jsou vyvíjena tak, aby oheň odebíral pouze nejnutnější množství spalovacího vzduchu a tím byla navyšována účinnost kamen, která se běžně pohybuje u většiny modelů nad hranicí 80%.

Uvedené postřehy uvádím na základě mnoholetých zkušeností a není mým úmyslem poukazovat pouze na nepravdy a mýty, ale nabídnout pomoc konzultací při výběru krbových kamen. (Vratislav Janeček, Jakon s.r.o.)

Krbová kamna s certifikátem RLU - DIBt

RLU - německá zkratka pro nezávislý oběh vzduchu v místnosti RaumLuftUnabhängigkeit

DIBt - německý institut stavebních technologií v Berlíně Deutsches Institut für Bautechnologie

V certifikačním protokolu, který je součástí dodání upravených krbových kamen HWAM, je uvedena vhodnost instalace kamen v nízkoenergetických stavbách do podtlaku až 8 Pa při utěsněném připojení externího přívodu vzduchu, který je nedílnou součástí těchto kamen a těsném napojení na komín. Ve výrobním protokolu je výrobcem však udávána garantovaná hodnota 4 Pa, protože dle evropských norem musí být nízkoenergetický pasivní dům s řízenou výměnou vzduchu vybaven tlakovým spínačem P4, který při vzniku většího podtlaku vypíná vysávající jednotku, popřípadě otevírá přívodní vzduchový ventil nebo okno. Z tohoto důvodu požadujeme při instalaci asistenci kominického mistra. Otevírání kamen je vhodné dle uvedeného protokolu pouze při vypnutí spotřebičů připojených na odsávání do exteriéru, jako např. podtlaková rekuperační jednotka nebo výkonná sušička atd.

Přehled krbových kamen HWAM DIBt-RLU

krbová kamna v základním provedení s Automatikou HWAM (mechanická-bimetal) nebo krbová kamna s Autopilotem IHS (elektronická reg.)

Aktuální příplatková cena těchto krbových kamen je k ceníku + 5.500 Kč včetně DPH

Pro běžné pasivní domy v ČR tato certifikace (DIBt-RLU) není nutná, standardně dodávaná krbová kamna vykazují dostatečnou vzduchotěsnost vyjádřenou hodnotou až 4 Pa.

krbová kamna HWAM 2630

krbová kamna HWAM 2640

krbová kamna HWAM 3120 i model 3110

krbová kamna HWAM 3130

krbová kamna HWAM 3520

krbová kamna HWAM 3700

krbová kamna HWAM 4200

krbová kamna HWAM 4530

krbová kamna HWAM 4540

krbová kamna HWAM 4550

krbová kamna HWAM 4560

krbová kamna HWAM 3630

krbová kamna HWAM 3640

krbová kamna HWAM 3650

krbová kamna HWAM 3660

krbová kamna HWAM 4620

krbová kamna HWAM 4640

krbová kamna HWAM 4660

Rychlý kontakt

Telefon
602 332 105

Kontaktní formulář

Formulář pro Váš dotaz.

Najdete nás také na

FACEBOOK


Křesomyslova 384 / 17B
Praha 4 – Nusle
140 00