Proč krbová kamna HWAM

Krbovými kamny HWAM můžete topit s čistým svědomím, že spalování dřeva je ve skutečnosti CO2 neutrální proces.

Neutrálním procesem je v tomto případě míněno, že zátěž oxidem uhličitým v globálním oběhu je spalováním dřeva přibližně rovna zátěži, kdy dřevo v přírodě leží ladem a je rozkládáno tlením.

Největším nebezpečím pro životní prostředí je znečišťování nesprávným topením a nedokonalým spalováním v kamnech. Jednoduché řešení se nachází v krbových kamnech HWAM, ve kterých je dosahováno optimálního spalování. Potřebujete pouze správné množství suchého dřeva a pak už se stará patentovaný systém Automatika HWAM o konstantní optimální přísun vzduchu a spalování.

Jednoduše - pohodlně - a především ekologicky.

Toto slovní spojení se Vám vybaví, když řeknete: HWAM - intelligent heat  (HWAM - chytré topení), slogan, který nese dánský výrobce krbových kamen ve svém názvu.

Odpovědnost k životnímu prostředí firmy HWAM

_eko-svanen.jpg, 3 kBHWAM používá severskou ekologickou značku LABUŤ, která zavazuje k tomu, že krbová kamna HWAM jsou stále efektivnější a šetrnější k životnímu prostředí. HWAM je dobrým příkladem takového závazku a efektivity.

 

 

HWAM Automatic

_automatic.jpg, 2 kBHlavou systému je bimetalová spirála, pružina, která automaticky reguluje přívod vzduchu pro spalování a tím způsobuje až 30% lepší využití dřeva než u jiných kamen HWAM, která tuto Automatiku HWAM nevyužívají. Čisté spalování (hoření) způsobuje  minimální zátěž ovzduší, čímž je šetrnější k životnímu prostředí. alespoň ve formě menší spotřeby zdrojů stejně jako i ve formě menšího zakuřování a  menší prašnosti. 

Všechna krbová kamna a krbové vložky HWAM

jsou vybavena Automatikou HWAM, jsou pod označením HWAM automatic zkoušena, patentována a certifikována. Proto si můžete být jisti, že Vaše volba pro krbová kamna HWAM je volbou správnou s ohledem na životní prostředí.

Rychlý kontakt

Telefon
602 332 105

Kontaktní formulář

Formulář pro Váš dotaz.

Najdete nás také na

FACEBOOK


Křesomyslova 384 / 17B
Praha 4 – Nusle
140 00