Patentovaný systém automatiky v krbových kamnech HWAM

Zpět


Autor: Tazatel neveřejný
Datum: 05.02.2015 14:01

Na mnoha místech je popisována Automatika Hwam v krbových kamnech. Můžete popis jednoduše shrnout a vysvětlit?

Autor: ADMIN

Velmi dlouho je používána  ve všech produktech firmy Hwam patentovaná automatika přívodu primárního a sekundárního vzduchu do spalovací komory. Uvedený systém slouží ke zlepšení a zdokonalení spalování  po stránce ekologické, ale především je úsporný. Šetří spotřebu paliva až o 40% oproti stejným krbovým kamnům, ve kterých Automatika není uplatněna. Tento dokonale propracovaný systém v současnosti reguluje i množství vzduchu terciárního, potřebného pro ochranu čistoty průhledového skla dvířek krbových kamen, takže ani množství sekundárního vzduchu, které částečně ovlivňuje kontrolovatelnost hoření není podceněno. Vratislav Janeček


Autor: Evžen Z.
Datum: 05.02.2015 14:17

Promiňte, že tomu příliš nerozumím, můžete proces hoření v takových krbových kamnech popsat?

Autor: ADMIN

Funkčnost automatické regulace lze zjednodušeně popsat asi takto:

Bimetalová spirála, která je umístěna v kouřové cestě u hrdla do komína, reguluje na základě nastavení intenzity výkonu jednoduchým ovladačem (posuvným nebo otočným) množství vzduchů pro spalovací proces. Termín „množství vzduchů“ je použit vědomě, protože do spalovací komory je přiváděn jak primární spodní, tak i horní sekundární vzduch.  Čím více je ovladač nastaven k maximu, tím větší je otvor přívodu spodního primárního vzduchu pod rošt nebo alternativně ke dnu spalovacího prostoru. Přivedený vzduch způsobuje intenzivnější rozhoření ohně. Po dosažení nastavené teploty bimetalové čidlo přivírá vzduch pod rošt až případně dojde k úplné uzávěře a tímto pohybem je současně otevírán úměrně horní přívod sekundárního vzduchu do výšky plamene. Plyny, které se při vysoké teplotě uvolňují z paliva a odcházejí v běžných případech minimálně nebo vůbec nevyužité do komína, v těchto krbových kamnech jsou přivedeným vzduchem ve správném množství zapalovány a modrým plamenem odhořívají. V této fázi hoření je ušetřeno palivo, které pouze doutná a topí právě tyto plyny. Po naprostém vysušení dřeva, kdy jsou ve spalovací komoře již pouze žhavá polena a plyn odhoří, dochází k chladnutí kamen a bimetalová spirála svým smršťováním zamění již nepotřebný sekundární vzduch a znovu otevírá vzduch spodní primární, který zajistí pozvolné rozhoření polen a  obnoví nenásilnou formou plápolání ohně. Vratislav Janeček

Rychlý kontakt

Telefon
602 332 105

Kontaktní formulář

Formulář pro Váš dotaz.

Najdete nás také na

FACEBOOK


Křesomyslova 384 / 17B
Praha 4 – Nusle
140 00